PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Firma MEDIE Artur Steciuk
 
zaprasza do udziału w projekcie

 

SUPER PAMIĘĆ - LEPSZA SZANSA NA RYNKU PRACY

 
Uczestnikom projektu oferujemy
BEZPŁATNY

KURS TECHNIK PAMIĘCIOWYCH

+ DORADZTWO ZAWODOWE

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom sposobów efektywnego uczenia się i wskazanie możliwości jakie ta umiejętność przed nimi otwiera. Ogólnoświatowe autorytety takie jak: Tony Buzan czy Francine Voucher jednoznacznie wskazują w swych publikacjach (Mapy Twoich Myśli, Podręcznik skutecznego uczenia się) na niezbędność umiejętności takich jak: koncentracja, wyobraźnia i kojarzenie, dobra pamięć we współczesnym świecie. Efektywne uczenie się wykorzystujące umiejętność szybkiego czytania, twórczego wielokierunkowego myślenia uwidocznionego w Mapach Myśli, szybkiego zapamiętywania i kojarzenia otwiera przed osobami je posiadającymi dużo więcej możliwości wyborów życiowych, zawodowych znacznie rzutujących na przyszłe życie. Dzięki nauczeniu się technik zwiększających możliwości zapamiętywania, koncentracji i szybkiego uczenia się osoby je posiadające mogą szybciej i lepiej podnosić swoje kwalifikacje. Jest to specjalistyczne narzędzie do zdobywania wiedzy. Dzięki umiejętności szybkiego uczenia się uczniowie obecnie przeciążeni nauką zyskują więcej czasu wolnego dla rozwijania swoich pasji. Właściwie zorganizowana nauka może stać się źródłem przyjemności i satysfakcji od zaraz. Tego rodzaju szkolenie pozwala również pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Jest miejscem gdzie mogą narodzić się przyjaźnie i więzi społeczne. Równie ważne jest umożliwienie osobom spotkania z doradcą zawodowym, ponieważ mieszkańcy gminy szczególnie młodzież ma utrudniony kontakt z doradcą.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum i szkół średnich ponieważ to właśnie wtedy podejmuje się najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości zawodowej. To decyzja o podjęciu bądź nie dalszej nauki wpływa na całe nasze życie.
W projekcie będą uczestniczyli uczniowie gimnazjów i szkół średnich wyłonieni w trakcie trwania rekrutacji.
Uczestnikami projektu mogą być jedynie uczniowie zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Łosice.
Rekrutacja trwa w dniach 20 - 26 stycznia 2011r., decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w Biurze Projektu.
Lista zakwalifikowanych osób będzie dostępna na niniejszej stronie internetowej.
Regulamin, karty zgłoszeniowe, pliki dostępne w zakładce do pobrania.


WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 


MEDIE Artur Steciuk
Biuro Projektu
ul. Berka Joselewicza 2, piętro II, 08-200 Łosice
tel: 503-111-692, 504-588-431
e-mail: artur@medie.pl
www.efs-łosice.medie.pl | www.medie.pl
 

www.medie.pl