PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Firma MEDIE Artur Steciuk zaprasza do udziału w projekcie

 

SUPER PAMIĘĆ

LEPSZA SZANSA NA RYNKU PRACY

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

BEZPŁATNY
KURS TECHNIK PAMIĘCIOWYCH
+ DORADZTWO ZAWODOWE

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt jest skierowany do osób, które chcą zwiększyć
swoją skuteczność uczenia się i koncentracji uwagi
oraz poznać nowe techniki pamięciowe.

Schemat zajęć:

- raz w tygodniu po 2-3 godziny lekcyjne;

Każdy uczestnik ma zapewnione:

- ubezpieczenie w czasie trwania kursu;
- komplet materiałów (pendrive z materiałami, teczka, długopis itp);
- zaświadczenie ukończenia kursu;
- spotkanie z doradcą zawodowym.

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

Projekt skierowany jest do 40 uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Uczestnikami projektu mogą być jedynie uczniowie zameldowani
na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Łosice. 

 

NABÓR TRWA 20-26 STYCZNIA !!!

 
O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 

WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 


MEDIE Artur Steciuk
Biuro Projektu
ul. Berka Joselewicza 2, piętro II, 08-200 Łosice
tel: 503-111-692, 504-588-431
e-mail: artur@medie.pl
www.efs-łosice.medie.pl | www.medie.pl
 

www.medie.pl